SPF-DKIM-DMARC

Op het gebied van cyberbeveiliging staat e-mailbeveiliging vaak in de belangstelling door de continue aanwezigheid van bedreigingen die door e-mail worden aangebracht. Omdat cybercriminelen hun tactieken voortdurend ontwikkelen, is de beveiliging van e-mailinfrastructuur écht noodzakelijk.

Een veel voorkomende vraag hierbij is of alleen vertrouwen op SPF (Sender Policy Framework) voldoende is of dat DKIM (DomainKeys Identified Mail) en DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) noodzakelijke aanvullingen zijn. In deze blogpost gaan we dieper in op de onderdelen en bespreken het belang van elk.

 

SPF (Sender Policy Framework)

SPF is een fundamenteel mechanisme dat wordt gebruikt om e-mailspoofing te voorkomen door het IP-adres van de afzender te vergelijken met een lijst van geautoriseerde verzendservers. Het werkt door het publiceren van een DNS-record met een lijst van geautoriseerde IP-adressen voor het verzenden van e-mails namens een domein. Hoewel SPF helpt bij het detecteren van vervalste afzenderadressen, richt het zich alleen op de afzender van de envelop en laat het de inhoud van de e-mail ongemoeid.

Heb je DKIM en DMARC echt nodig als je SPF hebt?

Hoewel SPF effectief is in het verifiëren van het IP-adres van de afzender van de envelop, heeft het beperkingen als het gaat om het valideren van de integriteit van de inhoud van de e-mail en het waarborgen van de identiteit van de afzender buiten de server van herkomst. Dit is waar DKIM en DMARC om de hoek komen kijken:

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

DKIM maakt gebruik van cryptografie met openbare sleutels om uitgaande e-mails digitaal te ondertekenen op berichtniveau. Het werkt als volgt:

  • Wanneer een e-mail wordt verzonden, genereert de verzendende server een cryptografische handtekening met behulp van een privésleutel die is gekoppeld aan het verzendende domein.
  • Deze handtekening wordt toegevoegd aan de e-mailheader of -tekst als een DKIM-handtekeningveld.
  • Bij ontvangst van de e-mail haalt de e-mailserver van de ontvanger de openbare sleutel op uit de DNS-records van het verzendende domein.
  • De mailserver van de ontvanger gebruikt vervolgens deze openbare sleutel om de handtekening te verifiëren, waardoor wordt gegarandeerd dat er tijdens het verzenden niet met de inhoud van de e-mail is geknoeid.
  • Door de integriteit van de inhoud van de e-mail te valideren, biedt DKIM een extra laag van beveiliging die verder gaat dan SPF, waardoor het risico op wijziging van de inhoud of geknoei tijdens verzending wordt beperkt.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)

DMARC bouwt voort op SPF en DKIM door domeineigenaren in staat te stellen een beleid op te stellen voor het afhandelen van e-mails die de verificatiecontroles niet doorstaan. Het werkt op basis van de volgende hoofdcomponenten:

  • Beleid: DMARC-beleidsregels instrueren ontvangende mailservers hoe om te gaan met e-mails die niet voldoen aan SPF- en/of DKIM-controles. Deze beleidsregels kunnen aangeven of dergelijke e-mails in quarantaine moeten worden geplaatst of moeten worden geweigerd.
  • Rapportage: DMARC genereert gedetailleerde rapporten over e-mailverificatieresultaten, inclusief informatie over SPF, DKIM en afzenderafstemming (of de “Van”-header overeenkomt met de DKIM-handtekening of het SPF-resultaat). Deze rapporten bieden waardevolle inzichten in mislukte e-mailverificatie en helpen organisaties bij het identificeren en beperken van potentiële bedreigingen.
  • Conformiteit: DMARC-conformiteit zorgt ervoor dat ontvangende mailservers zich houden aan het gespecificeerde beleid, waardoor consistente e-mailverificatiepraktijken over het hele internet worden afgedwongen.

Door DMARC naast SPF en DKIM te implementeren, krijgen organisaties een fijnmazigere controle over beleidsregels voor e-mailverificatie en kunnen ze tot bruikbare inzichten komen via rapportage, waardoor ze beter in staat zijn om op e-mail gebaseerde bedreigingen effectief te detecteren en te beperken.

Samengevat kan worden gesteld dat SPF weliswaar een fundamenteel onderdeel van e-mailbeveiliging is, maar dat de beperkingen ervan het gebruik van aanvullende mechanismen zoals DKIM en DMARC noodzakelijk maken om uitgebreide bescherming te bieden tegen phishing, spoofing en andere kwaadaardige activiteiten. Samen vormen SPF, DKIM en DMARC een strak kader voor e-mailbeveiliging dat de communicatiekanalen van organisaties beveiligt en hun reputatie beschermt tegen cyberbedreigingen.