Cybersecurity kalender

De cybersecurity kalender van Michael Borchardt bv

Deze post bevat de aanzet tot een lijst van jaarlijkse ‘feestdagen’ binnen cybersecurity, zeg maar een veiligheidskalender.
Hier is ook een handig .ics-bestand te downloaden waarmee je op een eenvoudige manier deze dagen kan toevoegen aan je agenda.

1. Data Protection Day

Data Protection Day (buiten Europa bekend als ‘Data Privacy Day’) is een internationaal evenement met als doel het bewustzijn te vergroten en best practices op het gebied van privacy en gegevensbescherming te promoten.

Data Protection Day wordt elk jaar gevierd op 28 januari.

Bron of meer informatie via https://www.coe.int/en/web/portal/28-january-data-protection-day/

2. Safer Internet Day

Safer Internet Day wil een veiliger en meer verantwoord gebruik bevorderen van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.

Doorheen de jaren is Safer Internet Day (SID) uitgegroeid tot een mijlpaal in de online veiligheidskalender. Het begon in 2004 in het kader van het eerste actieplan voor veiliger internet, als initiatief van het door de EU gefinancierde SafeBorders-project. Het werd vervolgens overgenomen door Insafe, het netwerk van Safer Internet Centres.

Safer Internet Day wordt elk jaar gevierd op de eerste dinsdag in februari.

Bron of meer informatie via https://www.saferinternetday.org/

3. Clean Out Your Computer Day

Clean Out Your Computer Day werd ingevoerd in het jaar 2000 om er aan te herinneren dan een schone computer ook een veiliger computer is.

Zoals je weet, hoe meer bestanden, programma’s en gegevens op een computer (of apparaat), hoe groter de belasting van het systeem vanuit een verwerkingsperspectief. Als de belasting te groot wordt, heeft dit uiteindelijk invloed op de prestaties van je computer en vertraagt het je dagelijkse activiteiten.

Maar het gaat niet alleen om efficiënt werken en snel projecten kunnen afleveren – hoewel dat alleen al een uitstekende reden is om deze dag te vieren. De realiteit is dat hoe meer bestanden en gegevens op een computer opgeslagen zijn, hoe groter de kans op een cyberincident.

Sinds het ontstaan in 2000 wordt Clean Out Your Computer Day elk jaar gevierd op de tweede maandag in februari.

4. Digital Cleanup Day

Het doel van de Digital Cleanup Day is om de voorwaarden te scheppen voor een wereldwijd bewustzijn van de milieu-impact van digitale technologie door sensibiliseringsacties op te zetten, te verenigen en de eerste concrete stap te zetten: enerzijds door gegevens op te ruimen en anderzijds door digitale apparatuur een tweede leven te geven.

De Digital Cleanup Day is een internationale actie die deel uitmaakt van de wereldwijde beweging “World Cleanup Day”, geleid door de NGO “Let’s do it world”. Burgers, bedrijven, verenigingen, scholen, iedereen kan zijn eigen CleanUp organiseren met behulp van de aangeboden tools.

Digital Cleanup Day wordt elk jaar gevierd op de derde zaterdag in maart.

Bron of meer informatie via https://www.digitalcleanupday.org/

5. World Backup Day

Om het belang van regelmatige back-ups in herinnering te brengen, wordt World Backup Day elk jaar gevierd op 31 maart.

Bron of meer informatie via https://www.worldbackupday.com/

6. Identity Management Day

Identity Management Day is een jaarlijks evenement om het bewustzijn te vergroten en het belang te promoten van identiteitsbeheer en de belangrijkste componenten ervan, waaronder governance, identiteitsgerichte beveiligings best practices, processen en technologie, met speciale aandacht voor de gevaren van het niet goed beveiligen van identiteiten en toegangsgegevens.

Identity Management Day wordt elk jaar gevierd op de tweede dinsdag in april.

Bron of meer informatie via https://staysafeonline.org/programs/identity-management-day/

7. World Intellectual Property Day

World Intellectual Property Day biedt een unieke gelegenheid om samen met anderen over de hele wereld na te denken over hoe intellectueel eigendom (IE) de wereldwijde kunstscène helpt bloeien en de technologische innovatie mogelijk maakt die samen de motor zijn van de menselijke vooruitgang. De campagne is ook een gelegenheid om de rol te benadrukken die intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, handelsmerken, industriële ontwerpen en auteursrechten, spelen bij het aanmoedigen van innovatie en creativiteit.

World Intellectual Property Day wordt elk jaargevierd op 26 april.

Bron of meer informatie via https://www.wipo.int/en/web/ipday/

8. World Password Day

World Password Day wil het bewustzijn verhogen van het belang van sterke wachtwoorden en waarom iedereen zijn wachtwoorden eens in de paar weken zou moeten veranderen. Eén gecompromitteerd wachtwoord kan digitale identiteiten en persoonlijke informatie in gevaar brengen.

Sterke en veilige wachtwoorden zijn cruciaal, vooral nu het grootste deel van het werk online gebeurt. Daarom is beter om complexe en unieke wachtwoorden te hebben, die niet gemakkelijk te raden zijn.
En toch overkomt de besten onder ons; hoezeer we onszelf ook proberen te overtuigen dat niemand onze wachtwoorden zal kunnen raden, professionele hackers kunnen ze in een paar seconden raden! Zelfs als je een sterk wachtwoord hebt, zou je het elke paar weken of zelfs maanden moeten veranderen. Want aangezien de kans reëel is dat wachtwoorden uitlekken bij een datalek, kan een nieuw, (sterker) wachtwoord toegang tot je persoonlijke gegevens door cybercriminelen voorkomen.

World Password Day wordt elk jaar gevierd op de eerste donderdag in mei.

Bron of meer informatie via https://www.cisa.gov/news-events/news/choosing-and-protecting-passwords

9. Anti-Ransomware Day

Een dag om het bewustzijn te vergroten over ransomware-aanvallen en preventieve maatregelen, met speciale aandacht in Europese landen.

Anti-Ransomware Day wordt elk jaar gevierd op 12 mei.

10. World Information Society Day

World Telecommunication Day wordt sinds 1969 jaarlijks gevierd op 17 mei en markeert de oprichting van de ITU en de ondertekening van de eerste Internationale Telegraafconventie in 1865.

In november 2005 werd de Verenigde Naties gevraagd om 17 mei uit te roepen tot ‘World Information Society Day’ om de aandacht te vestigen op het belang van ICT en het brede scala aan kwesties met betrekking tot de informatiemaatschappij. De Algemene Vergadering van de VN heeft in maart 2006 een resolutie aangenomen waarin wordt bepaald dat de ‘World Information Society Day’ elk jaar op 17 mei wordt gevierd, zo aanvullend aan ‘World Telecommunication Day’

World Information Society Day wordt elk jaar gevierd op 17 mei.

11. World Wi-Fi Day

World Wi-Fi Day is een wereldwijd initiatief om de digitale kloof te helpen overbruggen.

Toegang tot internet biedt mensen in zowel ontwikkelde als in ontwikkelingslanden de kans om hun economische groei te vergroten, hun sociale mobiliteit en computervaardigheden te verbeteren en hun onderwijsvooruitzichten te verrijken.
Daarnaast grijpen wij dit moment aan om het bewustzijn bij het publiek aan te zwengelen over de mogelijke gevaren die onveilige verbindingen inhouden.

World Wi-Fi Day wordt elk jaar gevierd op 20 juni.

Bron of meer informatie via https://wballiance.com/world-wi-fi-day-home/

12. World Social Media Day

World Social Media Day is de dag waarop de invloed van sociale media op wereldwijde communicatie, netwerken en de samenleving als geheel erkent wordt.
Vanuit een cybersecurity Wij grijpen dit moment aan om de gebruikers ook bewust te maken van de mogelijke gevaren van onbezonnen omgaan met

World Social Media Day wordt elk jaar gevierd op 30 juni.

13. Cybersecurity Awareness Month

Cybersecurity Awareness Month werd in oktober 2004 gelanceerd door de National Cybersecurity Alliance en het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) als een gemeenschappelijke inspanning om alle Amerikanen te helpen veiliger en betrouwbaarder online te gaan.

In de jaren nadien is dit initiatief door verschillende landen overgenomen, waardoor nu in zowel de VS als in Europa Cybersecurity Awareness Month elk jaar gevierd wordt in oktober.

14. Global Encryption Day

Passend binnen de Cybersecurity Awareness Month, wordt er speciale aandacht besteed aan encryptie en de nood ervan om data privacy te kunnen geranderen.

Global Encryption Day wordt elke jaar gevierd op 21 oktober.

15. International Computer Security Day

International Computer Security Day wordt elk jaar gevierd op 30 november.

 

Verdere bronnen: